Návraty

     Z počátku, když nastoupíme na cestu změny své mysli, jsme nadšeni každou novou maličkostí kterou poznáme, plni elánu a odhodlání něčeho dosáhnout ( které většinou pramení z naší dychtivosti po vědění ). Jak se ale dostáváme dál a poznáváme víc se stává,že náš hlad již není tak velký a máme sklon k zanedbávání učení se a někdy i takový člověk odchází ze Sanghy, protože má pocit,že mu Dharma již nic nemůže přinést. Takových to situací jsem již za dobu co vyučuji pár zažil a ještě zažiji, každý z nás ať jsme žáci nebo učitelé s tím musí počítat. Co se ale děje málokdy a o čem se mnoho nemluví je návrat  žáka, který odešel, zpět do Sanghy ....   

      Tato situace ač se zdá jednoduchá je pro "navrátilce" velmi složitá. Není to proto. že by k němu učitel cítil nějakou " zášť " protože odešel. Ba naopak,je velmi rád, že se k němu vrátil někdo koho má rád. Není to ani proto,že by k němu ostatní žáci vzhlíželi jako na nějakého odpadlíka. Pokud by se takový žák náhodou vyskytl, čemuž moc  nevěřím, byl by jistě svým učitelem pokárán. 

     Je to proto, že " navrátilec " se vypořádává s novou situací.  Za dobu kdy v Sanghze nebyl jeho přátelé na cestě studovali dál, ví už nové věci které on třeba ani netuší. V Sanghze jsou nový žáci, které nezná a činí mu problém se před nimi otevřít. On sám pociťuje tak trošku " stud " za to, že odešel.  Má o sobě určité pochybnosti zda opět neuteče. S tím vším mu samozřejmě pomůže i jeho přátelé.  Možná největším problémem ale bude vrátit se zpět na cestu. Ono to totiž není tak,že by člověk začal přesně v tom bode kde skončil. To by bylo jistě pěkné. On se ale musí vrátit kousek zpět, nebo někdy začít úplně na samém začátku. Je to z toho důvodu, že jeho určitý čas netrénovaná mysl se musí zase zkrotit. Naučit se opět klidu aby mohla vnímat učení, pocítit hlad po změně. Zdá se to jako banální, ale pokuste si představit co prožívá člověk, který byl zvyklý meditovat například na útočiště a při meditaci " cítil " sílu a krásu z toho, že má útočiště. Teď po návratu do Sanghy pln očekávání zasedne ke společné meditaci na útočiště a díky všem těm pocitům o kterých jsem psal, díky roztěkanosti atd. , nepocítí nic a nebo jen velmi málo. V tomto okamžiku začne o sobě pochybovat a je důležité ho povzbudit, ukázat mu lásku, nabídnout mu útočiště...

    Celá tato situaci malinko zkomplikuje fungování Sanghy, ale také otestuje její soudržnost a vyspělost jejich členů. Přínosem také je, že navrátilec, pokud překoná prvotní problémy, se stane jedním z nejpilnějších žáků.   

                                                                                             autor Veny