Útočiště

     Každý z nás, kdo se začne zabývat Budhovým učením, ať jen povrchně s nějakou zvědavostí tak úplně celou svou myslí, dříve či později narazí na pojem ÚTOČIŠTĚ.Útočištěm nazýváme Budhu, Dharmu a Sanghu. V dnešním malém zamyšlení bych se chtěl věnovat poslednímu z nich, Sanghze.

      V učených knihách, spisech a encyklopediích nalezne jednoduché vysvětlení tohoto výrazu. Sangha – doslovně svaz, „spolek“ , buddhistická obec, v užším smyslu slova smyslu souručenství mnichů, mnišek, noviců a laiků; jenž se řídí obecnými kázeňskými ( etickými) pravidly. Toť celá definice.

     V tom širším a pro většinu z nás i „užitečnějším“ pohledu můžeme nahlížet na Sanghu jako na společenství přátel na naší cestě za osvícením, za lepším životem ve kterém budeme prožívat více štěstí. V naší společností, která stále ještě nahlíží na filosofii či víru trošku skeptickým způsobem, jsou tito přátelé  velice důležitou částí. Pomáhají nám spolu s učitelem překonávat překážky, můžeme spolu s nimi pěstovat dobré vlastnosti, můžeme před nimi hovořit o svých bolestech,trápeních i o věcech, které bychom nikomu jinému /třeba jen ze studu/ neřekli.

     Sám za sebe mohu říci, že přesto ač jsem učitel, vítám společenství které tvoří mí žáci. V určitém okamžiku i přes své zkušenosti a náhled na věc, potřebuji v každodenním životě alespoň někdy určitou oporu.  Samozřejmě i v meditaci na útočiště , je lepší alespoň s počátku, osobu u které přijímáme útočiště znát. Čím více máme přátel na cestě, tím více cítíme útočiště . Když se sami zamyslíte nad touto věcí a máte přátele na cestě, sami ucítíte rozdíl při meditaci v úplné samotě / kterou provádíte například doma/ a meditací mezi nimi. Ten určitý pocit nějaké pevné opory, která za Vámi stojí, je v tom druhém případě pro každého žáka silnější.

      Proto bychom si měli vážit toho jedinečného vztahu jenž s nimi sdílíme,  využít plně tohoto bohatství ke změně vlastní mysli, abychom se mohli stát i my útočištěm nejen svým přátelům na duchovní cestě, ale přenést to co se  naučíme ( ten pocit, spolupráci, lásku, důvěru…..) na své okolí,  rodinu, kamarády.   

                                                                                             autor Veny