Nabídka přednášek Nabídka přednášek Nabídka přednášek Nabídka přednášek Nabídka přednášek Nabídka přednášek


       Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou našich přednášek s pracovní  názvem Tělo,řeč a mysl, které jsou  zaměřeny  na širokou veřejnost. Naše tématické pořady seznamují posluchače s buddhistickou filosofii, jejím možným přínosem pro společnost a jednotlivce. Přednášky
probíhají nenásilnou formou a jejich cílem není posluchače "přinutit" k následování, ale fungují informativně a ukazují jednu z mnoha možností jak zlepšit naše soužití s ostatními.
Témata je možno přednášet nejen podle pořadí,ale i jednotlivě,podle přání.
 Po domluvě s pořadatelem zasíláme poštou nebo emailem upoutávky na akci.

      Témata :

 Úvod do buddhismu - seznámení,vysvětlení pojmů
 Etika jednotlivce a společnosti
 Štědrost,trpělivost versus egoismus
 Láska a soucit versus omamné látky
 Samsára - kolo života
 Čtyři vznešené pravdy
 Čtyři připomenutí
 Šest transcendentálních vlastností /paramitá/
 Osmidílná stezka

       

   Po domluvě je možné vyhovět i konkrétnímu přání pořadatele, bude-li to v našich silách. Pro další informace můžete psát na tuto adresu nebo volejte na telefonní číslo 728 776 003.

                                                                                                 Špryňar Václav