Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi Vaše otázky a naše odpovědi


Zde nám můžete pokládat otázky ohledně buddhismu. Stačí vyplnit políčko níže, napsat alespoň nějaké iniciály a je to.
Odpovědi budeme posílat jak do Vaší el. pošty (pokud uvedete kontakt), tak zveřejňovat na tomto místě. Nebudeme nic cenzurovat, pouze si vyhrazujeme právo ignorovat dotazy, které nebudou souviset s tématem, nebo budou vulgární.Vaše jméno: Váš e-mail:
 

Dne 25.3.2005 v 17: 15 - Jožo se ptá : Zaujimalo by ma, k akemu smeru buddhizmu sa hlasite vy...kedze som to tu nikde nenasiel...

Zdravím,
hlásím se k jedné ze škol tibetského buddhismu a to Gelug. Na svých stránkách to neuvádím z toho důvodu, neboť je koncipuji jako obecné a nechci aby některý návštěvník bral články zde uvedené jen jako názor jedné jediné školy, ale aby pokud možno získal tak trochu přehled v obecném duchu.

                                                                                                                                                               Veny

Dne 19.10.2003 v 12:45 - Secret se ptá: Aka je najlahsa cesta s uplnemu poznaniu sameho seba, k osvieteniu?

Ahoj,
na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď díky tomu,že každý člověk má jiné podmínky, jiné zkušenosti.... a tak nejlehčí cesta pro jednoho může znamenat těžkou pro druhého.
Buddha sám řekl :" Tisíce mnichů, tisíce cest."
Přesto se Ti pokusím odpovědět:
Za prvé je dobré si zvolit směr, filosofii atd., který Ti bude vyhovovat, bude Ti blízký.
Za druhé je důležité sledovat sama sebe, nalézat své chyby, své klady a pak na sobě aplikovat "protijedy", které jsou u různých filosofií odlišné ( U Buddhovy nauky jsou to různé meditace (např. O laskavosti), uvažování o zhoubných následcích špatných činů, osmidílná stezka a další.
A tak postupně poznáš sama sebe a dosáhneš osvícení.
Jednou z hodně "rychlých" cest k poznání sama sebe je i ta, že potkáš osobu, která je duchovně dál a ona Ti pomůže tím, že Tě popostrčí "správným" směrem a Ty dlouho nepřešlapuješ na místě.
Myslím, že ať si člověk zvolí jakýkoli způsob, tak když se něčemu věnuje opravdu poctivě a každou volnou chvilku, je to pro něho nejrychlejší cesta. Kdybys byla (nevím jestli jsi) následovnicí Buddhova učení doporučil bych Ti začít u etiky (neubližovat, nelhat, nekrást......), rozšířit své vnímání ostatních a denně meditovat o sobě a všech věcech okolo, Tvém postoji, rozšiřovat své poznání..... a výsledek se dostaví.
Jistě Ti v té nesnadné cestě pomůže i spolupráce s ostatními lidmi, kteří kráčí za stejným cílem.
Přeji Ti hodně štěstí.
                                Veny


Dne 1.10.2003 v 16:41 - Jana se ptá: Ako mozno chapat, a preniest vyznam peniaze do svojho zivota, tak, aby som ich tolerovala ?

Ahoj Jano,
přenesení významu peněz do vlastního života a hlavně pochopit, tolerovat kolik jich potřebuješ, je složité.
V rámci výuky Buddha doporučuje různým "skupinám" různé přístupy...
Zkráceně řečeno - u mnichů zakazuje vlastnictví peněz, protože oni vlastně nevlastní nic; vše, co potřebují k obživě, si vyžebrají.
- u laiků (což se týká i tebe, protože to jsou všichni ne-mniši) nic takového nezakazuje, ale doporučuje, aby penězům člověk nepropadl a žil skromně. To se lehko píše a čte, ale je to složité.
V Sanghze, kde vyučuji, k penězům a jejich problematice přistupujeme obecně takto:
nikomu nikdo nezakazuje vydělat si tolik peněz, kolik potřebuje, ale nesmí k jejich vydělávání použít neetické způsoby jako je krádeš, prodej drog, podvody atd. Zároveň nesmí být hamižný a musí si vážit toho, co vydělá. To znamená, že se nechová tak, aby například dával najevo, že on má víc než ostatní, neutrácí za hlouposti a je schopen se rozdělit.
Myslím, že tímto a podobným způsobem se pomalu naučíš vážit si peněz, tolerovat je a zároveň jim nepropadnout, nelpět na nich. Prostě bez peněz nemůžeme žít, ale nemusíme jich mít moc a tak zapomenout na všechno, protože žádné materiální hodnoty nemohou uspokojit ty duchovní a naopak.
Doufám, že jsem Ti malinko pomohl a kdybys měla další dotaz, nebo chtěla podrobnější "návod", klidně napiš.

Měj se krásně.

                                Venca


Dne 27.6.2003 v 10:35 - Věra se ptá: Prosím o vysvětlení pojmu \"mahajánový buddhismus.\" Setkala jsem se s tímto pojmen v souvislosti s Květoslavem Minaříkem a není mi tento pojem zcela jasný.

Definice mahajánového buddhismu se v podstatě nachází ve Slovníčku pod sekcí "Buddhismus", heslo "Mahájána" na tomto webu. Začnu poněkud obšírně, abyste získala přehled. Jedná se o směr Buddhismu, který začal vznikat již kdysi dávno před naším letopočtem takzvaným "rozkolem" v původní buddhistické obci. Tato obec se rozdělila na dva základní směry - na směr Hínajánový a směr Mahájánový.
Hínajána je tzv. "Základní prostředek", nazývaná "Malý vůz, Malá cesta". Měla by to být ta nejkratší cesta, vedoucí k osvobození ze strastné existence v samsáře. Spočívá v trvalém úsilí jednotlivce, který se snaží správně eticky jednat a dosáhnout trvalého stavu vyrovnanosti. Sleduje ušlechtilou osmidílnou stezku a dodržuje zásady; - ty základní - laický přívrženec, mnohem více ctnostných zásad potom jedinec v mnišském stavu. Řekl bych, že právě na tuto stezku se vztahují tato Buddhova slova:
"Jenom sám člověk zlo koná, jenom sám se poskvrňuje. Jenom sám se zlu vyhne, jenom sám se člověk očistí. Čistota a nečistota závisejí na nás samých. Nikdo nemůže druhého očistit!"
A podle těchto slov dochází i k naplnění základní myšlenky Hínajány - očištění jednotlivce a jeho osvobození. V současné době je nejznámnějším směrem Hínajány směr Théravádový (učení starších).
Mahájána naopak významově znamená "Velký vůz, Velká cesta". Jejím cílem je dosažení nejvyššího probuzení - Buddhovství. Jak jistě víte, tak jedinec se může osvobodit, ale rozdíl spočívá v tom, kdy dojde k absolutnímu osvobození - tj. dosažení nibbány. Příkladný jedinec, dokonalý v jednání a v myšlení, tzv. Arahant, většinou (podle dostupných pramenů) trvale dosahuje nibbány až po své smrti - tj. již se nezrodí.
Velmi vyvinutý jedinec - tzv. Buddha - dosáhne nibbány již za svého života (schopnost v ní setrvávat a prožívat absolutní štěstí) a s tímto jsou spojeny i další aktivity, které se však opět liší od typu buddhovství, které je dosaženo. Rozlišují se v principu dva Buddhové - Buddha "Soukromý" a Buddha "Plně probuzený".
Soukromý Buddha dosáhne nibbány za svého života, ale není schopen poskytovat realizované učení dalším, kdežto Plně probuzený Buddha (např. Gótama) je schopen realizované učení poskytnout dalším lidem a ovlivnit běh dějin mnoha civilizací, mnoha sfér.
Ale to jsem odbočil. Mahájána se velmi rozšířila v 7. století našeho letopočtu (Čína, Japonsko, Tibet) a ve 13. století našeho letopočtu (do Vietnamu, Koreje a Mongolska). Mahájána je tedy velmi rozšířená hlavně na severu přední a zadní Indie, kdežto Hínajána spíše na jižních částech jako je Barma, Laos, Srí Lanka apod. Základní myšlenkou Mahájány (jestli to interpretuji špatně prosím o zprávu od znalejších) je veřejná pomoc bližním, láska a vzájemné soucítění již v období jedince, kdy ještě není zcela osvobozen ideál Bódhisatty). Tj. jedinec se neorientuje zcela a jenom na svůj rozvoj jako v Hínajáně, ale chce být pro bytosti kolem sebe mnohem užitečnější. Chce dosáhnout buddhovství a pomoci co nejvíce bytostem. Tato cesta je mnohem náročnější nežli cesta Hínajány a jak se říká: "brána je úzká a málokdo jí projde" - je málo těch, kteří ji nastoupili, ještě méně těch, kteří setrvali, úplně nejméně těch, kteří ji dokončili.
Mahájána se skládá z těchto základních škol - Mádhjamiky a Čittamatry. Za větev Mahájány je považována i Vadžrajána (je to spíše vzdálená odnož smíchaná s prvky tantrismu a vlivů z jiných náboženství, v současné době velmi populární).
Knihy Květoslava Minaříka jsou skvělé. Ale jenom pro Ty, co jim dokáží plně porozumět, tj. kteří již prošli určitými zkušenostmi. Pro počáteční zájemce bych doporučoval knihy od pana Procházky, Miltnera a Nárady Mahá Théry, teprve po usilovné práci a dosažení výsledků je možno (tedy pokud bude přetrvávat touha po informacích :)) studovat i z těchto knih.

Vytrvalost a sílu přeje                                 Upasaka


Dne 10.6.2003 v 14:30 - Martina se ptá: Co všechno by měl obsahovat oltář a jak (v jakých rozměrech) by tyto věci na něm měly být uspořádány? Děkuji

Oltář. Popravdě řečeno, já nevím, co by měl obsahovat oltář a jak by věci na něm položené, měly být uspořádány.
Oltář je symbolem, tak jako všechno ostatní. Oltářem se může pro Vás stát soška Buddhy, ale i obraz panenky Marie, křížek na Vašem krku, zajímavý rytmus, zurčení potůčku, krásný mladík či jiný, ještě lepší symbol. Oltář vyjadřuje proces uctívání, který může pomoci jedinci v jeho duchovním rozvoji. Máte dvě možnosti:
1. pokud se chcete vydat cestou uctívání (bhaktijóga), hledejte, co má obsahovat oltář a jak by na něm měly být věci uspořádány. Hledejte něco, k čemu máte vztah a co má na Vás vliv. Určitě informaci naleznete a za svůj život urazíte kus cesty blíže k pravdě.
2. pokud chcete opravdu, ale opravdu uctít toho, koho má oltář představovat, naplňte jeho myšlenky. Naplňte myšlenky toho, koho si vážíte, usilujte o uskutečnění Pravdy, vytrvale ze sebe odstraňujte kazy, které provázejí toto lidstvo. K Pravdě budete mnohem blíž a možná se i stane, že se probudíte a uvidíte tento svět takový, jaký opravdu je.

Obě cesty mohou být správné a dobré.

                                Upasaka


Dne 10.6.2003 v 14:27 - Martina se ptá: Proč si mniši holí hlavy?

Mnichové si holí hlavy na důkaz své pokory a snahy o dosažení nepřipoutanosti. Je to symbol odříkání se světských požitků a symbol vlastní očisty. Každý z nás by se měl postupně zbavovat všech závislostí, které působí rušivě na naši mysl a způsobují zakalení našeho vnímání.
Samotná oholená hlava nic neznamená. Důležité je, jaký člověk oholenou hlavu nosí. Pokud si oholíte hlavu například Vy, pokud žijete v okruhu lidí, kteří neznají tuto nauku a nebudou chápat tento symbol, pravděpodobně se vystavíte jejich posměchu nebo nedůvěře. Vyvolá se zákonitá odezva systému kolem Vás, který si nepřeje, aby se jedinec vymykal průměru. Bude záležet na Vás, jak se s tímto vypořádáte. Každopádně jedinec, který se rozhodne pro tento úkon, musí opravdu chápat a rozumět, proč takto jedná a jakého cíle usiluje dosáhnout.

Jinak neuspěje.

                                Upasaka


Dne 10.6.2003 v 14:23 - Martina se ptá: Četla jsem, že podle zákona karmy jsou příčinou našeho utrpení špatné skutky spáchané v tomto i minulých životech. Zároveň se tam ale uvádělo, že vše zlé, co činíme,činíme z nevědomosti.
Proč tedy trpíme? Jaký je význam utrpení?

Základní příčinou našeho utrpení je skutečně nevědomost, od které se odráží špatné chování jako následek tohoto stavu.
Trpíme, protože si to zasloužíme. Sami jsme se o to zapříčinili; počátek našeho utrpení je daleko předaleko, je nepostihnutelný, jak se vyjádřil Buddha. Každý z nás již zažil mnoho životů, tolik životů, že můžeme svém sousedu po levé i pravé ruce, o tom, koho potkáme prohlásit: to je můj bratr, to je moje sestra, to je moje matka, to je můj otec - a nespleteme se.
Význam utrpení je jednoznačný - je to trest. Trestáme sami sebe a jsme v pasti. Cesta pryč z této pasti je těžká a dlouhá, plná překážek a nástrah. Málokdo ji objeví, málokdo jí projde. Příčinou nejsou špatné skutky, ale právě to, že my vlastně ani nevíme, který skutek je dobrý a který špatný, jak moc ublížíme sobě, jak moc druhému. Nebereme žádné ohledy a nikdo nebere ohledy na nás. Abychom získali správný náhled je dobré praktikovat ušlechtilou osmidílnou stezku.
Ve Vaší příští existenci, do které se jen obtiskne vzorec Vašeho chování, následky z Vašich činů; již nebudete vědět nic. Ani to, na co jste se mě nyní ptala a ani moji odpověď. Možná budete cítit neurčité nutkání, ale to bude tak vše. Budete nevědomá a podle toho se budete chovat.
Tento svět je vězení a my jsme Ti, kteří jsme jeho součástí. Záleží na každém z nás, jak moc si přejeme vězení opustit, nebo zůstat.

                                Upasaka


Dne 10.3.2003 - otázka od Dagmar.Sedlakova@xxxxxxx.cz: Kolik lidí na světě vyznává buddhismus?

Tak tohle je první otázka k tématu, kterou jsem na Infobotu dostal, a rozhodně není lehké ji zodpovědět. Buddhismus totiž existuje jako náboženství, ale také jako filozofie. Existuje mnoho lidí, kteří mají buddhismus jako filozofii ve svém srdci, ale nikdo to o nich nemusí vědět. Je to systém míru nikoli války, nerozšiřuje se násilnou formou, proto o něm není tolik slyšet.
V encyklopedii se uvádí, že je to jeden ze čtyř nejrozšířenějších duchovních proudů lidstva. Přesné ani přibližné číslo Vám však nepovím, to není v mých silách. V knize "Nahý Buddha" od ctihodné Adrienne Howleyové se uvádí odhad - pět set milionů lidí z celého světa.

Buďte dobrá.
                                Upasaka