Nekonečný uzel

Čtyři vznešené  pravdy :


1. pravda o existenci utrpení :  Na světě existují tři druhy utrpení /dukkha/ . První je utrpení z existence - to je utrpení,které zažíváme už jen proto,že žijeme. Jsou to například nemoc, stárnutí, bolest. Druhé je utrpení ze změny - to je utrpení které prožíváme když se změní podmínky na které jsme zvyklí - například rozchod s partnerem, výpověď z práce...ale například i když se přejíme, tak pěkný pocit se může změnit v utrpení. Poslední utrpení je utrpení z utrpení, neboli karmické utrpení - to je utrpení, které má hluboké kořeny v minulosti ať vzdálené či blízké. Muže to být utrpení ve vztazích z bytostmi, z nemoci....Z první pravdy také vyplývá poznání, že všechny jevy jsou pomíjivé a jsou podrobeny utrpení. Zde zobrazeno v kole života.
2. pravda o příčinách  utrpení - hlavními příčinami utrpení jsou lež,nenávist a chtíč - které spolu vytvářejí prostředí pro další kontraproduktivní emoce.
3. pravda -  existuje úplné skončení utrpení, což je nibbána, stav bez strasti..
4. pravda - existuje cesta vedoucí ke konci utrpení ta se nazývá osmidílná /osmičlenná/ stezka