Bílá tára - Dolma Tar

Meditace milující laskavosti - Radosti a lásky

Najděte (uvědomte) si pocit radosti, štěstí tím, že si vybavte cokoliv, co vám dalo pocit štěstí.
Nyní rozšiřte tento pocit, dokud neprostoupí celé vaše tělo od hlavy až k prstům na noze.

Uvědomte si pocit lásky, péče, laskavosti, účasti, soudržnosti, které vás obklopují. Tím, že si vybavíte drahou osobu, pomůže vám to pocítit tyto emoce.
Nyní rozšiřte tuto lásku a laskavost a péči kolem sebe. Vnímejte radost a lásku, jak prostupuje vás a vaše okolí.

Odevzdejte radost a lásku zvolené nejbližší osobě jako dárek pro tuto osobu. Dovolte mu nebo jí, sdílet všechnu radost a všechnu lásku, kterou můžete najít ve svém srdci. Všimněte si, jak vás utišuje a zklidňuje, když je dáváte jiné osobě. Nestávají se zmenšenými. Pouze jste zahrnuli ostatní bytosti do svých pocitů.

Všechnu radost a lásku, kterou můžete nalézt, pošlete svým rodičům, ať jsou ještě živí nebo ne. Dovolte jim sdílet vaše nejvnitřnější pocity.

 Nyní zaměřte pozornost na nejbližší a nejdražší osoby. Nechť pocítí všechnu lásku a radost, kterou jste nalezli. Zaplňte je radostí a obejměte je s láskou. Všimněte si obou emocí, které vám zůstávají. Povšimněte si jich, abyste je neztratili.

Pošlete všechnu radost a lásku, kterou naleznete, svým přátelům. Sdílejte vaše srdce s jejich. Přijměte a obejměte je s radostí a láskou, přicházející z vašeho srdce do jejich srdcí.

Nyní pošlete všechnu svou radost a lásku všem lidem, kteří jsou součástí vašich životů - kolegů, sousedům, známým a přátelům. Pociťujte vaši soudržnost se všemi a dejte jim největší poklad, který může vaše srdce dát.

Nechejte zmizet hranice a bariéry v srdci a dovolte radosti a lásce neomezeně plynout. Nejdříve lidem, kteří mohou sdílet tuto budovu s námi, a pak lidem v jeho okolí. Dovolte jím být částí vašeho srdce, s pocitem sounáležitosti v tento okamžik, na této malé planetě.

Jděte ještě dál a rozšiřte své hranice, až kam vám vaše představivost dovolí - na všechny osoby a bytosti, ať jsou kdekoliv i vašim domnělým nepřátelům. Pociťujte jednotu a soudržnost lidských bytostí a sdílejte to nejlepší, co mají společné.

Přeneste svou pozornost zpět na sebe. Uvědomte si vaši krásu a nádheru. Vnímejte, že je to váš vnitřní život. Učiňte ho tak krásným a pokojným, jak můžete, abyste jej mohli sdílet s ostatními. Dovolte kráse a míru vyplnit celý prostor kolem vás.

Ať jsou všechny bytosti šťastné, ať je jim dobře!