Bílá Tára - Dolma Kar

Meditace milující laskavosti - Odpuštění

Zkuste si odpustit cokoliv, co považujete, že jste udělali špatně. Odpusťte si všechna minulá opomenutí a prohřešky. jsou už dávno pryč. Pochopte, že tehdy jste byl jinou osobou, které nyní můžete odpustit. Vnímejte, jak vás odpuštění naplňuje a zahaluje pocity tepla (laskavost, vřelosti) a pohody (klidu, vyrovnanosti).

 

Vzpomeňte si na vaše rodiče. Odpusťte jim vše, co jste jim vyčítali (dávali za vinu). Pochopte, že jsou nyní již úplně jiní. Naplňte a obklopte je svým odpuštěním, s pochopením ve svém srdci, že toto je nejnádhernější způsob pro rozvíjení soudržnosti.

 

Zaměřte pozornost (myslete na své) na své nejbližší a nejdražší osoby. Odpusťte jim všechno, co nesprávného udělali nebo dělají v tento okamžik. Naplňte je svým odpuštěním. Ať pocítí, že je přijímáte. Ať je naplní odpuštění. Uvědomte si, že takto vyjadřujete svou lásku.

 

Nyní se zaměřte na své přátele. Odpusťte jim vše, za co vás nemají rádi. Ať vaše odpuštění dosáhne až k nim, naplní je a obejme.

 

Přesuňte pozornost na osoby, které znáte, může to být kdokoli, a odpusťte jim vše, co jste jim vyčítali, za co jste je soudili, za co jste je neměli rádi. Ať vaše odpuštění vyplní jejich srdce, obklopí a zahrne je. Toto je vyjádření vaší lásky k nim.

 

A nyní si vybavte zvláště osobu, které potřebujete opravdu velmi a upřímně odpustit. Přejeme to každému, kdo trpí zlobou, odporem a nenávistí. Odpusťte mu nebo jí zcela. Nezapomeňte, že každý zažívá utrpení. Ať vaše odpuštění přichází z vašeho srdce. Ať vaše odpuštění dosáhne až k této osobě, zcela a úplně.

 

Vybavte si jakoukoliv osobu, jakoukoliv situaci nebo skupinu lidí, kteří ostatní lidi odsuzují, obviňují a opovrhují jimi. Odpusťte jim zcela. Ať je vaše odpuštění vyjádřením nepodmíněné lásky. Možná dělají nesprávné věci. Všechny lidské bytosti prožívají utrpení. Vaše srdce potřebuje dávat odpuštění, abyste mohli prožívat čistou lásku.

 

Podívejte se ještě jednou, zdali nenajdete někoho nebo něco kdekoli na světě, koho byste obviňovali nebo odsuzovali. A odpusťte těmto lidem nebo osobě, aby vás už nic ve vašem srdci od nich neoddělovalo.

 

A nyní obraťte svou pozornost zpět na sebe. Přijměte laskavost a dobrotu, jež je ve vás. Je to úsilí, které jste vyvinuli. Pozorujte laskavost (teplo), klid a mír, který přichází s odpuštěním.

 

Ať odpuštění je v srdcích všech bytosti!