Meditace na tzv. pět metod jak překonat zlé myšlenky

1., meditující se snaží k témuž předmětu (osobě) získat jiné představy, které jsou dobré, blahodárné

2., nedaří-li se to, uvažuje meditující o zhoubných následcích takto :" jsou to opravdu hanebné myšlenky a přinášejí zkázu!"

3., nedaří-li se ani to, záměrně začne odvracet od těchto zlých myšlenek pozornost, snaží se je ignorovat

4., v další fázi se snaží najít příčiny jejich vzniku a složení těchto zlých myšlenek

5., nevede-li ani toto k úspěchu, tak se zaťatými zuby a veškerou silou své mysli potlačuje a přemáhá zhoubné myšlenky

 

Celý tento postup je sice univerzální, ale žák přistupuje k řešení svých problémů s nenávistí, zlobou individuálním způsobem, tudíž pořadí může být jiné. Musíme si ale uvědomit, že veškerá snaha při meditaci vyzní naprázdno tehdy, když nejsme schopni převést věci do praxe.